EN

ÜRETİM

HABERLER

Beton direk ve traversler , şebeke tesisleri, aydınlatma tesisleri, enerji nakil hatları ve demiryolu elektrifikasyon projelerinde kullanılan ucuz, sağlam ve güvenilir mamullerdir. Üretimde, uygun çimento, su, agrega ve ihtiyaç varsa katkı maddelerinin gerekli oranlarda karıştırılması ile elde edilen yüksek mukavemetli beton ile yüksek dayanımlı çelik kullanılır. Beton direkler, dairesel kesitli ve konik şekilde imal edilir. Beton direkler tipine göre 150 kg dan 3500 kg’a kadar kuvvete dayanıklı yapılabilmektedir. Boyları 6 m. den 25 m. ye kadar, tepe çapları ise 135 mm den 360 mm ye kadar imal edilmektedir.

Enton, kaliteden ödün vermemek için belli prensipler ve azami iş disiplini çerçevesinde üretimini gerçekleştirmektedir. TSE, ISO, OHSAS gibi Ürün ve Yönetim Sistem Belgelerinin yanında sürekli olarak yapılan makine-teçhizat bakımı ve hammadde testleri bu kaliteyi sürekli hale getirmektedir.

Üretimde kullanılan demirin; üreticinin laboratuvarında, ve tarafımızca örnekleme usulü bağımsız laboratuvarlarda çekme testi uygulanarak, demirin akma ve çekme dayanımlarının belirlenen kabul kriterleri içinde tutulması sağlanır. Çimento ve agreganın fiziki ve kimyasal değerleri sürekli kontrol altında tutulur. Uygun olmayan hammaddeler üretimde kullanılmaz. Üretimden alınan beton numuneler 1 gün, 7 gün ve 28 gün sonra periyodik olarak test edilir. Santrifüj işleminden sonra beton yaklaşık 1,25 kat mukavemet kazanır.

Enton üretim tesisinde, Marmaray projesi çerçevesinde İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından 1 yıl boyunca kalite kontrol amaçlı çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalar sonucunda heyet tarafından belirlenen reçeteler halen beton karışımlarında kullanılmaktadır. 1 yıllık ortak çalışma sonucunda Enton marka beton direklere heyet tarafından minimum 60 yıl ömür biçilmiş, dayanıklılık ve sağlamlığı tasdiklenmiştir.


ENTON GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ


Fotovoltaik (PV), ışığı olduğu gibi elektrik enerjisine dönüştürebilen bir teknolojidir. Güneşten enerji elde edilmesi noktasında en iyi bilinen sistem güneş hücrelerinden yararlanmaktır. PV hücreleri çevre etmenlerine karşı cam levhaların arasında dizayn edilerek koruma altına alınmışlardır. Bütün PV ünitelerinin toplam enerjisinden faydalanabilmek için tüm hücreler birbirine elektrik ağı ile bağlanarak fotovoltaik modüle (güneş paneli) dönüşür ve bir bütün oluştururlar.

Modüllerin bir metrekarelik bölümünde yaklaşık 100 W’lık bir enerji üretilebilir. Modüller toplam enerjiyi oluşturabilmek için birbirlerine bağlı olarak kullanılırlar.

Enton Ges1, Enton Ges2 ve Enton Ges3 etaplarından oluşan Enton Güneş Enerisi santrallerinin toplam kurulu kapasitesi 2760 kWp (DC) / 2550 kWe (AC) dir. Kurulum bölgesinin üretim potansiyeli yaklaşık 1630 kWh/kWp/yıldır ve yaklaşık %86 sistem performans oranı dahilinde üretim değeri yaklaşık 4.250.000 kWh/yıl‘dır. Bu değer çift yönlü sayaçtan geçecektir.

Enton, 2.6MW(AC) olan toplam kurulu gücünü kısa süre içerisinde 5MW(AC)’a çıkartmayı hedeflemektedir.

CO2 SALINIMI


Bir güneş enerjisi tesisinde üretilen 1 kWh elektrik 1,176 kg CO2 salınımını engellemektedir. Buna göre Enton güneş enerjisi santralleri 2.5MW kurulu gücü ile bir senede yaklaşık 5000 ton CO2 salınımını engellemektedir.

Kütahya yolu 24.km Nemli Mahallesi
Tepebaşı/Eskişehir